ERFARENHET / CV


2013  01 – nu  Ellipseon AB
Owner och Program Manager / Senior Projektledare

"Projektledning när den är som bäst"
Projektledning och rådgivning i IT-relaterade verksamheter samt inom marknadsföring och webb. Utredningar och förändringsledning.

2014 03 – nu   Quadras
Projektledare / Programledning och Change Management

"Ledarskap av förnyelse och ledarskap i förnyelsen"
Quadras är ett managementbolag  med erfarna, förnyelseorienterade chefer och seniora program-/projektledare, med gedigen erfarenhet från genomförande av företags-transformationer, verksamhetsutveckling och ledarskap i många positioner.
Quadras stödjer företag att genomföra utmanande företagsförändringar och verksamhetsutveckling, upphandla och säkerställa effekter av en genomförd outsourcing och lösa tillfälliga resursbehov på strategiska ledarpositioner.
Quadras tjänsteområden:

Programledning och transformationsstöd,  IT Management & Sourcing , Interim Management


2013 10 – nu   Senior Advisers
Advisor / Change Management

“Kunskap – Kompetens – Erfarenhet”
Senior Advisers är en ekonomisk förening och ett nätverk av mycket kvalificerade befattningshavare i ledande positioner.
Medlemmarna har många års erfarenhet av ledarskap som chefer eller specialister inom små, medelstora och stora företag i olika branscher, liksom från den offentliga sektorn.
Senior Adviser-konceptet är väl beprövat med ett väl definierat urval av tjänster inom rådgivning, interim management, projektledning och förändringsledning samt Advisory Boards.


2013 04  – 2014 05   Empero AB
 Program Manager / Senior Projektledare
"Empero - står för kvalitet, kompetens och service!"

Vi leder, utvecklar och kvalitetssäkrar projekt, processer och system inom verksamhet och IT.

 

2008 08 –  2012 12   Logica Sverige AB  / CGI AB  
Program Manager /  Senior Projektledare / Business Consult

Verksam inom Logicas Business Consulting, Enterprise Content Management och Applied Business Insight.
Programledare i etableringen av den globala organisationen för ECM (Enterprise Content Management)-området inom Logica och tillhörande försäljning och marknadsföring samt utveckling av de verktyg och metoder, som ska användas av alla ECM resurser,  2000 konsulter över hela världen.
 Ansvaret för den globala ECM-satsningen var delegerat till den svenska organisationen.
Programledare för Service Delivery Readiness i etableringen av Logicas globala Cloud-verksamhet.

 

1997 08 – 2008 09  Capgemini Sweden AB
Project Manager

Verksam inom Capgemini Consulting och dess ADC (Accelerated  Delivery Center).
Anställd hos Capgemini 1997. Har arbetat som Engagement Manager (Uppdragsledare/AMOS) med metoder som ex.vis IAD (interaktivt program Design), RUP (Rational Unified Process) Projekt granskning, Workshopping, Risk Mgmt etc.


1991 09 – 1997 06  Cadsystem
CEO,  VD för försäljningsbolag.

Affärsutveckling,marknadsföring och uppstart.
Cadsystem med verksamhet inom CAD/CAM- and PDM system.
Distributör/Återförsäljare av Hewlett-Packards and andraleverantörers programvara samt datorutrustning från Hewllett-Packard, SUN och Silicon Graphics.


1985 08 – 1991 09 Hewlett - Packard Sverige AB
Marketing Manager and Product Manager,

Tekniska UNIX Datorer och applikationsprogramvara inom mekanisk CAD och elektronik-CAD. Etablering av HP CAD verksamhet i Sverige.
Distribution och återförsäljarkanaler samt OEM partner.

Lennart Sandstrom /2012