Profil


...Min bredd och erfarenhet inom IT-området är omfattande,
och sträcker sig från drift och underhåll till försäljning, marknadsföring och företagsledning samt offentlig upphandling. Han har arbetat med etablering och utveckling av globala organisationer och verksamheter. Branscher som Bank & Finans, Telekom, Transport, Service/Tjänster.

Jag har en teknisk bakgrund och är väl förtrogen med utveckling, driftsättning samt många applikations/verksamhetsområden såsom bank, bankomatsystem, flygplanssimulering, ATC flygtrafikledning, ERP, CAD/CAM, ärendehantering, datahantering och arkivering, nätverk, LON, digital marknadsföring, Collaboration.  

Mina drivkrafter är att ta sig an nya verksamheter och teknologier och vara öppen för nya utmaningar. Bra planerare, får saker gjorda, har åsikter men ändå mottaglig för alternativa lösningar, god lyssnare och lagspelare.

Inte rädd för att ta ansvar och beslut eller att eskalera vid behov. Resor i uppdrag är inte ett problem.

Har erfarenhet från samspel och att interagera med människor i roller som projektledare och programchef och som produktmarknadschef hos datorleverantör, samt även som VD i IT-företag.

Expertområden är projektledning och program-ledning för stora företag.

Lennart Sandstrom Lennart Sandstrom


In English
...Senior Project Manager with over 30 years
in the IT-business and have held several different positions over the years such as Project Mgr, Investigations, Operation & Maintenance Mgr, Marketing Mgr, Product Mgr, Sales and CEO.

Drivers are addressing new businesses and technologies and open for new challenges.
Good planner, getting things done, being assertive and still adaptive to alternative solutions, a good listener and team player.

No fear of taking on responsibility and decisions or to escalate when necessary. Travelling in assignments is not a problem.

I am experienced in managing people from roles as project manager, IT controller and programme manager, and as product marketing manager at computer manufacturer and also as managing director in a smaller IT company and with Sales and Marketing.
I have a technical background from development, deployment and business such as bank, finance, ATM, aircraft simulation, AirTrafficControl, ERP, CAD/CAM, Case Mgmt, Data Mgmt, Archiving, Network,Digital Marketing, Collaboration. Experienced in managing people

Areas of expertise are Project Management and Programme Management for large enterprises.


More about Assignments..