Lennart Sandstrom
Lennart Sandstrom

REFERENSUPPDRAG

Kunduppdrag projektledning


Några typiska uppdrag med ansvar för projektledning och programledning med internationell bemanning är:

 • För stor mobil teletillverkare i Finland som Service Manager för som mest 26 samtidiga projekt för ”merge-acquisition-divestment-outsourcing” av företag över hela Europa och flytt av IT- resurser in i och ut ur organisationer
 • För stor internationell elektroteknikleverantör, AD utrullning i den nordisk/baltiska fasen för 38 siter med 2000 klienter
 • För luftfartsorganisation vid stort terminalbyggprojekt med projektledning av IT-installationer, nätverk, serverhall och tekniska system vid flygplats
 • För energiföretag utbyte av äldre system och upphandling och utveckling av dataarkivering vid övergången till SAP-miljö
 • Med utredning av servermiljö för logistiksystem hos retailer, för att identifiera alternativa vägar att flytta från en äldre datormiljö till modernare VMS-miljö
 • I stort postföretag med etablering av organisation i outsourcingprojekt
 • Hos stor telesystemtillverkare med outsourcing och drift & underhåll på stor site med ca tusen utvecklare/användare
 • Utredning och framtagning av supply chain-processer för ny fabrik för mobilbasstationer för Japan

Kunduppdrag Verksamhetkonsult


Uppdrag med ansvar för utredningar och organisationsutveckling är:   

 • Etablering av global organisation inom Enterprise Content Management området och tillhörande försäljning och marknadsföring samt utveckling av de verktyg och metoder, att användas av alla ECM resurser.
 • Utredning av global leverans av Cloud-lösning från försäljning till leverans och drift med ett stort antal utredningsprojekt för att sätta ramarna för organisationen. Initiering av Offshoredrift för Cloud-tjänster. Verifikation av nödvändigt tjänstutbud utfördes.
 • I stort svensk-danskt postföretag med etablering av intern organisation i outsourcingprojekt
 • Hos stor telesystemtillverkare med outsourcing och drift & underhåll på stor site med ca tusen utvecklare/användare
 • Utredning och framtagning av supply chain-processer för ny fabrik för mobilbasstationer till Japan
 • Med utredning av servermiljö för logistiksystem hos retailer, för att identifiera alternativa vägar att flytta från en äldre datormiljö till modernare VMS-miljö
 • Hos ledande expert inom börsindustrin en teknisk översyn av ett nyutvecklat systemen innan release. Granskningen fokuserade på teknisk lösning, säkerhet, prestanda och infrastruktur.
 • Service management för stor mobil teletillverkare i Finland för som mest 26 samtidiga projekt inom ”merge-acquisition-divestment-outsourcing” av företag över hela Europa och flytt av IT- resurser in i och ut ur organisationer
 • Stöd till teknisk projektledare och kundansvarig säljare att lösa en försening i leveransprojekt hos ett internationellt flygtrafikbolag I Nederländerna