Våra infoprodukter

I våra kunduppdrag får vi ofta lösa olösta problem som varit till bekymmer under lång tid.
Ibland ser vi att problemet upplevs även av andra företag och organisationer.

 

Vår målsättning är då att försöka skapa verktyg och metoder
som kan erbjudas allmänt på marknaden 
och naturligtvis även av oss för att
snabbare och kostnadseffektivare
assistera våra övriga kunder. 


Läs mer om dessa verktyg
och metoder nedan.

Vi hoppas du hittar
något som kan
vara till hjälp.

Vill du veta
mer 
kontakta
oss!

Hur går dina funderingar runt detta? Nöjd och lönsam eller orolig för kommande utmaningar? Både och? Vilken är rätt väga att ta? Vad kan tillväxt betyda för ditt företag? Vad är din egen tillväxtvärk?

1000 frågor om tillväxt och ingen tidigare erfarenhet. Ingen till hands för att bolla problemet med.

För att växa, då måste man ha tur, eller hur?

Fast alla som lyckas framgångsrikt kan ju inte ha bara haft tur. Fråga några företagare, så får du säkert höra fantastiska historier. Oftast kommer det dock fram att resan varit både krokväg och berg-och-dal-bana. Med målet i horisonten.  Tur? Jovisst, men det har också funnits vilja och hårt arbete. Det märkliga är att ju mer man har jobbat och ansträngt sig ju mer tur har man haft. Hänger det ihop på något sätt?

Vad säger de som redan gjort resan?

Vi har lyssnat på vad några företagare säger om vad de anser vara viktigt i en tillväxtresa och som har vågat ta nästa steg och lyckats. Många faktorer har påverkat. Naturligtvis har drivkraft, engagemang, envishet, uthållighet, långsiktighet funnits med i bilden.

Men även andra faktorer som påverkat, varav ett axplock här: – Att man hade fokus på sitt kärnområde. – Tog fram en strategi för att hantera problemlösning. – Hade tydlig nisch och profilering. – Vågade satsa och visa att man tror sin idé. – Vågade ta en risk. – Kunde tänka stort, skalbart och globalt redan från början. – Ville förbättra och förändra. – Sökte bra partners och samarbete. – Anställde personal som brinner för ämnet. – Involverade personal från början. – Att låta personalen växa med genom delaktighet och ansvar.

Varje dag är en utmaning, det känner alla som driver företag av. Missar man möjligheter finns konkurrenten där, kommer man inte med nya idéer och innovationer blir man efter, tar man inte chansen när den kommer så passerar den… till någon annan. Och allt när man har som mest att göra, med de dagliga uppgifterna: sälja, producera, leverera, fakturera… När ska man få tid, och när ska man våga. Och hur?

Låt oss måla upp ett tänkt scenario!

Du har passerat den första fasen i företagandet, du har kommit igång! Du har med passion för din idé skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem och hittat lösningen. Du har nått dina första kunder, som du nu ser som kundfokus. Det har varit ett hårt arbete där du har varit beredd att hoppa in och göra allt själv. Du har kanske etablerat samarbete med andra eller anställt några medarbetare. Tron på idén har gjort att dig uthållig och verksamheten har börjat rulla på.

Dags att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen osv. Men du har klarat av den första fasen, att komma igång – startat eget – och det är värt en klapp på axeln. Sverige behöver dig.

Nästa fas på resan heter Tillväxt.

Du har lagt grunden. Och du har insett att det finns möjlighet att låta produkten eller tjänsten erövra nya marknader, geografiskt, utomlands eller genom att omforma produkten eller lägga till nya. Eller skapa nya marknader, där dina konkurrenter inte finns – ännu. Du måste rita om kartan, analysera verksamheten, skapa en ny målbild och vision, tänka i nya banor.

Du har till och med insett att i dagens allt snabbare affärsklimat har det blivit det en livsnödvändighet att växa.

Detta kommer att innebära förändringar. Mer personal, kanske mer finansiering, ny kompetens, omorganisation, nya krav på dig som ledare. Men också nya möjligheter och vinstnivåer och en säkrare framtid för ditt företag.

Många företagsledare vittnar om att lyftet kom när man började samarbeta med mentorer och rådgivare med erfarenhet från egna tillväxtresor och att det varit en bra grund och avstamp för den positiva utvecklingen.  Förutom passion, vilja och våga, kunskap om affären. Enkelt uttryckt tillväxtambition. Dessutom får man ett högre tryck med någon som ”pushar en framåt”, som Anna, en av de företagare som vi intervjuat, påtalar.

Samarbete med andra parter kan ta sig många uttryck.

Idag finns det ett stort antal aktörer om engagerar sig i olika typer av hjälp, support och rådgivning till mindre och medelstora företag i deras tillväxtambitioner. En rad nätverk existerar med både intressanta seminarier och givande träffar, där man träffar andra i samma situation och folk med erfarenhet som kan råda. Ett utbyte av erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter.

En bra start för att kicka igång tillväxtresan är att tillsätta en advisory board som kan ge råd om tillämpliga metoder och även kan ta fram ett NU-läge, ett NY-läge och en strategi och sedan följa företaget på resan som stöd och bollplank. En väl beprövad process – som fungerar.

Var hittar jag rätt stöd?

Genom offentliga organisationer, som exempelvis Tillväxtverket, ALMI och Vinnova, kan du som företagare ansöka om hjälp. Alla dessa har i uppdrag av Staten att bidra med både affärsmässigt och ekonomiskt stöd (t.ex via EU-program). Dessutom finns s.k inkubatorer, företrädesvis med viss anknytning till universitet och lärocenter (science parks) runt om i landet, med verksamhet som finansiärer eller delägare i start-up-bolag, men även för företag som kommit en bit på väg.

Tillväxtverket driver idag ett antal program där syftet är att ta fram nya verktyg som kan användas för att hjälpa små företag att växa på olika sätt, för att kunna bli mer strategiska i sitt tänk och mer framtidsinriktade. Det behöver ju inte göras komplicerat, med rätt inställning är det faktiskt ganska enkelt.

Inte att förglömma många konsulter med erfarna ledare som har gedigen erfarenhet och har gjort tillväxtresan själv och som kan ge rådgivning och se till att inte just du fastnar i de fällor som kan finnas på vägen. Och som kan ge tips hur du idag sprider ditt budskap, genom dina åsikter på sociala medier, via dina kunders kunder, genom story-telling och delight. Sätten är många och nya.

Det finns en väg framåt. Din resa kan börja idag! Ta gärna kontakt med "Senior Advisers" och "Företagarna Stockholm" om du har frågor eller behöver hjälp med kontakter. 

(Bra tips: googla på Företagarna Tillväxtvärk, hitta en video som berättar mer)


 

Läs hela inlägget »
 

TILLVÄXTGENERATORN / GROWTH GENERATOR

TILLVÄXTGENERATORN / GROWTH GENERATOR
“SOME COMPANIES SUCCEED, OTHERS FAIL”


Vi introducerar nu Tillväxt-generatorn

— en ny metod och verktygslåda för att ta små och medelstora företag till nästa nivå. Enkel, okomplicerad och lättanvänd blir den snabbt till en integrerad komponent i det det operativa arbetet och i det strategiska styrelsearbetet.

 
Utvecklad i samarbete med Tillväxtverket.
Vi har samarbetat med Tillväxtverket för att ta fram en metod för att skapa bättre förutsättningar för affärsutveckling och hållbar tillväxt som kan ge företag i Sverige ett lyft i sitt strategiska och framåtriktade styrelsearbete. Tillväxtverket kommer att sprida metoden till företagsstödjande organisationer i syfte att kunna erbjuda verktyg för att hjälpa tillväxtföretag till framgång. 

Tillväxtverkets projekt ”Strategiskt styrelsearbete” har haft målet att ge små och medelstora företag möjlighet att utveckla ett mer strategiskt styrelsearbete, vilket i dagens allt tuffare affärsklimat blivit en livsnödvändighet för att kunna växa!
 
Detta är Tillväxt-generatorn

Tillväxt-generatorn baseras på en stegindelad process i 4 steg (Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet).

Ett antal arbetsmöten ingår, 3-4 workshoppar på mellan en halv till en dag långa. Ett antal kortare intervjuer med olika befattningshavare på företaget äger rum som förberedelse inför första arbetsmötet. Bemanningen från företaget bör vara en handfull utvalda som tillsammans kan ge en helhetsbild av företagets status och planer.
I tiden mellan arbetsmötena sker ett normalt dagligt arbete, men med bruk av de nytänkande verktygen som ingår i metoden.
Tre hörnpelare ingår nämligen:

 •  Advisory Board, ett beprövade koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, alla med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
 • Gear Up-modellen, som utvecklats vid Stanford University och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring, försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på ”delight”-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
 • Ett Agilt angreppssätt vid genomförandet. Lättfotat, rörligt och situationsanpassat.

 
“FIRST THERE IS CONFUSION … THEN THERE IS STRUCTURE…THEN COMES STRATEGY!”

Gear-Up-modellen täcker in 9 huvudområden: Kunder, Delight-faktorer, Kundvärvning, Affärsmodell, Samarbetspartners, Konkurrenter, Internationalisering, Teamwork samt en Reality Checklist-funktion.

Tillväxtgeneratorn adderar till detta: Moral/Etik-analys, Miljöaspekter och Organisationsutveckling

Se http://gearupventures.com/ för mer info

Se Produktblad för mer information

Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska styrelsearbetet. Som etableras i startfasen, sedan används regelmässigt och ger en hållbar tillväxt.

Och du kan få ett lyft i ditt strategiska styrelsearbete!

”THEN COMES DELIGHT !!”
 

Tillväxtgeneratorn


“SOME COMPANIES SUCCEED, OTHERS FAIL”

Tillväxtgeneratorn, utvecklad i samarbete med    
Ekonomisk tillväxt är en förutsättning för välstånd för företag, individer och för hela vårt samhälle. Vi på Senior Advisers har i samarbete med Tillväxtverket tagit fram en metod för att analysera verksamhet och hitta vägar till hållbar ekonomisk tillväxt och lönsamhet i företagen.

Detta är Tillväxt-generatorn

Tillväxtgeneratorn omfattar 4 steg —  Analys, Åtgärd, Tillväxt, Hållbarhet

I processen ingår ett antal workshops på mellan en halv till en dag långa under ledning av erfarna konsulter.
Kortare intervjuer med olika befattningshavare på företaget arrangeras som förberedelse inför första arbetsmötet. Bemanningen från företagets sida bör vara en handfull utvalda som tillsammans kan ge en helhetsbild av företagets status och planer.
I tiden mellan arbetsmötena sker det normala dagliga arbetet, men med bruk av de nytänkande verktygen som ingår i metoden, som tillämpas både ledning och styrelse. för ett effektivt samarbete.

Målsättningen är att snabbt etablera en okomplicerad lättförståelig och anpassningsbar metod med en genomtänkt och minimal dokumentationsmodell för den operativa företagsledningen och det strategiska styrelsearbetet, vilken etableras i en utbildningsfas och sedan används regelmässigt och ger en hållbar tillväxt.               
 
 Processen innehåller under handledning av erfarna konsulter:

 • Nulägesanalys, med användning av Business Model Canvas, för att analysera företagets verksamhet utifrån levererat kundvärde och hur detta organiseras.
 • Gear Up-modellen, med 9 växlar, som utvecklats vid Stanford University, och bygger på
 1. att skapa det nödvändiga Teamet, det unika och skalbara Värdeerbjudandet, en sund Affärsmodell och en Konkurrent- och Partnerstrategi
 2. med dessa grunder på plats definieras kundvärvningen, kundtillfredställelsen och möjliggör för en eventuell internationalisering
 3. kompletterat därtill med ”delight”-faktorn, innovation och disruptivt tänkande samt en ”reality check”- funktion
 • Strategiskt Styrelsearbete med Advisory Board, ett beprövat koncept där företagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare, och en fastlagd tillväxtstrategi följs upp med pulsrapporter och regelbundna avstämningsmöten.
 • Ett Agilt angreppssätt tillämpas vid hela genomförandet: lättfotat, lättrörligt, verklighets- och situations-anpassat.

 


                  "  FIRST THERE IS CONFUSION…

                                     THEN THERE IS STRUCTURE…

                                                      THEN COMES STRATEGY!”


                                                                            ”THEN COMES DELIGHT!” 

Handledning TillväxtGeneratorn / GrowthGenerator


Denna handledning riktar sig mot de konsulter/konsultföretag i vars verksamhet ingår att stödja mindre och medelstora (SME) företag med tillväxtplaner/ambitioner och behöver metod och verktyg för att genomföra dessa.
TILLVÄXTGENERATORN (vårt underlag + vår metod + vår dokumentation)

 • varvat med egen erfarenhet av tillväxtarbete
 • och intresse för att hjälpa små och medelstora företag
 • samt lite utbildning i Gear UP och Advisory Board…

ger en bra grund för att medverka i att hjälpa svenska företag att ta ett nästa steg i sin tillväxt.

Bakgrund/Mål

Vi presenterar ett erbjudande för vårt prospekt (=presumptivt tillväxtföretag) att nå högre lönsamhet och bättre resultat samt hållbarhet.

MÅL: Vi tar den innovativa idén ut på marknaden med en strategi och affärsmodell som fungerar.

Detta erhålls genom att använda TILLVÄXTGENERATORN med processen Advisory Board, metoden och verktygen i GEAR UP samt ett lättrörligt och flexibelt angreppssätt.

 • Vi tar fram ett genomarbetat beslutsunderlag och värdering av den vision och de scenarier som finns för idén genom att utarbeta en strategi och åtgärdsplan, som vi sätter i händerna på kunden efter att ha utbildat och testkört
 • Vi sätter upp projektplanen med regelbundna avstämningsmöten/pulsrapporter
 • Att kommunicera förändringsprojektets resultat internt i företaget med mål att få all personal att medverka. Ta fram en kommunikationsplan

Den långsiktiga tanken är att TILLVÄXTGENERATORN ska finnas både i företagets operativa ledning och i dess styrelse.

 • Rollen som Advisory Board kan med tiden övertas av en professionell styrelse.
 • Vår roll som konsulter kan fortsätta om kunden efterfrågar vår kompetens, men ska i princip inte vara nödvändig för att hålla TILLVÄXTGENERATORN igång.
Metoden baseras på:
 •  Advisory Board, Senior Advisers beprövade koncept, där pilotföretagets styrelse och ledning får hjälp av en grupp erfarna ledare med bakgrund inom svenska och internationella verksamheter
 • Gear Up-modellen, som utvecklats vid Stanford och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring , försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på DELIGHT-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
 • Ett agilt angreppssätt vid genomförandet, dvs agera och reagera på det som är viktigt just nu (=lättrörlig!), vilket blir mer och mer en nödvändighet för att finnas i framkant på marknaden.
Beskrivning av Gear Up
 • Denna modell, som utvecklats vid Stanford och bygger på en kundvärvningscentrerad strategi med samtrimmade metoder för marknadsföring , försäljning, produktion och tillväxtfaktorer samt på delight-faktorn, innovation och disruptivt tänkande
 • Täcker in områdena: kunder, delight-faktorer, kundvärvning, affärsmodell, samarbetspartners, konkurrenter, internationalisering, teamwork samt ”reality checklist” och ”sync the gears”
 • Kundvärvning – affärsmodell – delight måste fungera ihop annars saknas förutsättningar att gå vidare.
 • Ett gemensamt samarbete mellan entreprenörer och akademiker med rötter i Harvard Business School och Stanford University och Handelshögskolan
 • Utbildningen vid Stanford och Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) använder Gear UP idag
Material för metoden

För att med TILLVÄXTGENERATORN genomföra de arbetsmöten som behövs med kundförtaget har ett antal presentationsmaterial och dokumentationsmallar tagits fram. Samt utbildning/kurs för agerande konsulter:
 • Införsäljning
 1. TVV TillväxtGeneratornPitch FÖR KONSULT
 2. TVV TillväxtGeneratornPitch KUNDPRES
 • Utbildning för konsulter
 1. TVV TillväxtGeneratorn Utbildning Workshop 1
 2. TVV TillväxtGeneratorn Utbildning Workshop 2
 • Arbetsmöten med kundföretag
 1. TVV TillväxtGeneratorn Workshop 1
 2. TVV TillväxtGeneratorn Workshop 2
 • Dokumentation och arbetsmaterial
 1. TVV WORKSHOP Bilder (MALL)
 2. Bus Model Canvasm (MALL)
 3. Frågeguide GearUp
 4. PRES TVXTGEN OVERVIEW

 

Länkar

-

Etiketter

Arkiv

Det finns inga nyheter i arkivet. Välj en källa med befintliga nyheter i Inställningar eller sätt igång och skriv ett.

Länkar

-

Senaste nyheter

-

Varumärke 3