Air Traffic Control Air Traffic Control

1985 05 – 1985 07 Paralog AB
    Konsultchef,

verksamhet inom fritextsökning och databaser.

1983 01 – 1985 05  Plandatagruppen
Konsult

Försäljning, marknadsföring och projektledning.
Etablering av CAD konsultenhet.

1981 07 – 1983 01  SRA/ERA/Ericsson Radio
  System- och projektledare
,
interaktiva data system, radar data system och air traffic control. Simulatorer för flygtrafikledning.

1978 12 – 1981 07  Logica Svenska
Konsult,

programutveckling av realtidssystem och banksystem. Datakommunikationsutredningar

1975 08 – 1978 12  Stansaab  / Datasaab
 Systemanalytiker,

interaktiva datasystems och radardatasystem. Simulatorteknik

1973 04 – 1975 08  KTH, Flygtekniska Lab
Projekt- och testledare, forskningsassistent

FOSIM Aircraft Simulator Group. Konstruktion, utveckling och utvärdering av styrsystem för flygplan och man-maskin interaktion till flygindustri och försvaret.

Saab fighters
Jas 39 Gripen