KONSULTUPPDRAG

2014-03 –  nu  Senior Advisers 
Utformning av webb för Senior Advisers i samarbete med Eurovator.

2013-10 – 2013-12 Empero AB
Utvärdering av CRM system

2013-08 – 2013-11 Empero AB
Försäljningsaktiviteter.

2013-04 – 2013-07  Empero AB
Utredning, strategi för nytt erbjudande för rådgivning inom nytt verksamhetsområde, Cloud Services.

 2012 03 - 2012 10  Logica Sverige AB, Applied Business Insight
Projektledare inom projektkontoret för upprättande av ABI-verksamheten globalt.
Struktur för styrning av Applied  Business Insight, en global  enhet inom Logica med verksamhet omfattande CRM, BI, sociala medier, mobilitet och ECM med 700 konsulter i 6 länder och en omsättning på €70 miljoner.
ABIs mål är att erbjuda kunder ett bättre sätt för kund att hantera sina egna kunder genom användning av ny teknik, webbportaler, mobilitet och ”big data” på ett mer "intelligent" sätt. Identifiering och etablering av ABI-erbjudanden till kunder, samt marknadsföring och förvaltning.
Fokus var att fastställa ett enhetligt erbjudande till kund av värdeförslag och ta fram marknadsprocessen tillsammans med ansvariga ledare. Medlem i ABI ledningsgrupp.
                                                                              
2010 11 - 2012 07 Logica Sverige AB, Cloud SDR (Service Delivery Readiness) Program
Program Manager för etablering av den globala leveransen av Logicas Cloud-lösning från försäljning till leverans och drift.
Programmet för Molntjänster bedrevs av ett stort antal människor över hela världen och ansvaret för denna del var placerat i Sverige.
Programmet Service Delivery Readiness  initierade ett stort antal av utredningsprojekt för att sätta ramarna för organisationen och en pilot med programsystemet VMware startades.
Etablering av Offshoredrift för Cloud-tjänster initierades. Verifikation av nödvändigt tjänstutbud utfördes.

 2011 08 - 2012 02 Ericsson AB, METIS Development
Projekt för utbyte av Ericsson supportsystem PRIMUS mot system METIS och Collaboration, innefattande ny arbetsmetodik.
Projektledare för ett Sharepoint utvecklingsprojekt med Agila programmeringsmetoder under TG2 fasen för den nya programvaran METIS, som utformades och planerats utgöra en affärskritisk applikation för Ericsson.
Microsofts programmeringsteam genomförde den påföljande utvecklingsfasen.

2010 03 - 2012 08 Logica Sverige AB, ECM Technology Practice
Projektledare för etablering av struktur för styrning och ledning av ECM-enheten omfattade metoder, ramverk för leveransen och med marknadsföring.  ECM med en budget på 250M€ ECM och med 2000 konsulter försågs med verktyg och kompetens för att kunna arbeta på ett gemensamt sätt globalt över landsgränserna och att kunna återanvända kunskap.
En global marknadsföringsplattform etablerades.

2010 03 - 2011 02 PostNord AB
Delivery Manager ECM. Ta fram styrningsstrukturen för ECMs engagemang i POLO-projektet hos PostNord. Leveransansvarig för ECMs medverkan i POLO.
Program Manager för ett antal projekt som övertogs i outsourcingåtagandet.

 2009 04 - 2009 06 Logica Sverige AB, Diarium on Case360
Projektledare för utveckling av en ärendehanteringslösning för användning inom statliga verk och myndigheter som bygger på OpenText/Case360.
Syftet var att utvärdera användningen av den i Case360 ingående verktygslådan och erbjuda utbildning på verktygen till utvecklingsgruppen.
Lösningen skulle användas som ett demo system för ärendehanteringslösningar vid kommande säljaktiviteter.

2008 09 - 2010 03 Logica Sverige AB
Projektledare / Programledare/ Affärskonsult
Programmet High Growth Area för ECM, ett av Logicas prioriterade områden.
Programledare för de definierade delprogrammen Focus Account, Solution Development and Organization Development.

 2007 11 – 2008 06  Nokia Siemens Network, Finland
Program Manager / Service Manager inom COI MADO (merge-acquisition-divestment-outsourcing), projekt hos Nokia NSN Integrated Services i Esbo, Finland.
Hantering av ett stort antal samtidiga (26 vid ett och samma tillfälle) infrastrukturprojekt med syftet att anpassa, införliva eller avlägsna nya företag och organisationer med NSN IT-miljö utfört i nära samarbete med projektets PMO.

2006 02 – 2008 06 Schneider Electric Co
Projektledare i AD migreringsprojekt för SNB i de nordiska länderna Sverige, Danmark och Finland samt i Baltikum. Ca 2000 klienter på 38 orter över hela regionen flyttades till Active Directory från Novell och NT. Ett gränsöverskridande uppdrag med personal i respektive länder. Projektet ingick en utbyggnad över hela Europa inom Schneider med ca 26000 klienter.

2004 11 – 2007 09   Vattenfall AB
Projektledare i projekt för utbyte av äldre system. Syftet med projektet var att hantera de system som avvecklades vid införande av SAP-system i företaget.
Utveckling av ett system för arkivering historisk och legal information.
Ansvar för inköpsprocessen för nytt arkivsystem. Det valda arkivsystemet byggdes med programvaran DirectView från Mobius, som anpassades till de specifika kraven i Vattenfall.
Drifttagningsprojekt med konvertering av data från befintliga system för CRM och fakturering.

2006 08 – 2006 10  OMX/Nasdaq                  
Projektledning på OMX, en ledande expert inom börsindustrin som även äger börser i Norden och Baltikum. Projektledare för Capgemini konsultteam som genomförde en teknisk översyn av ett nyutvecklat systemen före release från OMX. Granskningen fokuserade på teknisk lösning, säkerhet, prestanda och infrastruktur.

2005 02 – 2006 01   HM AB       
Utredning av H&M servermiljö för logistik system. Syftet var att ta fram alternativ att förflyttas från en Alpha Open-VMS miljö till en modernare VMS-miljö.
Av utredningen presenterad rekommendation accepterades och skulle därefter genomföras.

2004 01 – 2004 09  EU-kommissionen
Experimentprojekt Taligenkänning.
Medlem i FASiL projektet med mål att producera en naturlig samtalston mellan man-maskin och en adaptiv språkmotor, där användare interagerade med systemet genom text och bild, vilket gjorde det möjligt att välja det mest effektiva sättet att få tillgång till information och tjänster.
Projektet genomfördes av ett konsortium sponsrad av Europeiska unionen.  Capgemini var en av åtta medlemmar av konsortiet.
Utvecklad produkt baserades på taligenkänning och talsyntes där multimodala experiment och tester utfördes.

2004 03 – 2004 04  Statskontoret / Capgemini            
Bid Manager vid framtagande av anbud för avtal för inköp av konsulttjänster till offentliga myndigheter för de nästa 24 månaderna.
Capgemini blev utsedd som leverantör i grupp A (av totalt sju bolag).

2002 11 – 2004 03    Luftfartsverket (Swedish Civil Aviation)
Projektledare för delprojekt för tekniska larm, t.ex. införandet av larm från nya system i flygterminal på Arlanda till driftcentral SARA.
Ansvar för av riskhantering och tidsplanering inom ICT-projektet.

2003 03 – 2004 03   Capgemini ADC
Projektledare för utveckling och införande av internt LAN/nätverk för ADC inom Capgemini.
Operations Manager, med driftansvar för den interna infrastrukturen inom ADC Sverige, med fokus på projekt för förbättring samt daglig drift och underhåll.

2002 11 – 2003 09  Luftfartsverket (Swedish Civil Aviation)
Projektledare för installation av datanät i en ny terminalbyggnad och i bagagesorteringsanläggningen vid Arlanda flygplats.
Fler än 25 telerum utrustades med kommunikationsswitchar och routrar baserat på fiberkabel och SAN.
Ansvarig för planering och hantering av IT-utrustningen vid uppbyggnad av ny server hall.

2000 09 – 2002 10   Luftfartsverket (Swedish Civil Aviation)
IT Controller för ett stort byggprojekt på Arlanda flygplats, det största byggprojektet vid denna tid (6 miljarder SEK varav 300 miljoner SEK avseende ren IT) med bygge av en ny internationell flygplatsterminal.
Placering i Project Office Board med ansvar för kvalitetskontroll, säkerställande att använda identiska lösningar i alla delprojekt, hantering av IT-relaterade frågor, etablering av relevanta IT-krav på projekt och projektledare samt stöd till projektledare i IT-relaterade ämnen.

2000 08 – 2000 09  hotelBANK
IT Director/Programledare för utveckling av ett webbaserat transaktionssystem för bokning av hotellrum för ett amerikanskt företag inom hotellnäringen, som ägs av Micros Fidelio, med en utvecklingsavdelning i Sverige med 15 personer. Kunderna finns i resebyråer, andra stora bokning centrum och stora företag resor avdelningar.
Uppgiften var att hantera utvecklingen och ta fram metoder och rutiner för utveckling av programvara, fastställa processen för prioritering av projekt, resursfördelning, budgetering osv.

1999 10 - 2000 08   Ericsson Radio Systems AB
Projektledare inom ISIT-delen av ett Supply Chain projekt för 3G mobila telefonsystem,  WCDMA. Utveckling av en systemlösning byggd med befintliga applikationer inom Ericsson. Deltagande i projekt TTC Global för utbyte av befintliga system mot SAP R/3. Utredningar om programproduktion och distribution, KPI management information system etc.

2000 03 - 2000 05  RMAB Resource Management
Administrativ projektledare för Leveransprojekt för Flight Crew resursplanering och schemaläggning hos ett internationellt flygtrafikbolag. Stöd till den tekniske projektledaren och kundansvarig säljare att lösa en försening i leveransprojektet.

1998 05 – 1999 10  Ericsson Radio Systems AB
O&M Manager --- för en klient-servermiljö baserad på mer än trettio UNIX och NT-servrar från SUN, Compaq och HP, med ansvar för 900 användare med både UNIX och PC-utrustning.
Ansvarig för drift & underhåll, hantering av en systemadmin-grupp på 10-14 personer.
Systemet var en del av datormiljön på ERA används för programutveckling av GSM-basstationer. Tillgänglighet krav på system var 99,8 %.

Projektledare --- för förändringsprojekt i den operationella miljön, inklusive uppdateringar av programvara och operativsystem, utbyte och utbyggnad av både programvara och servrar, Clearcase, Terminal Server, Ericsson vanlig kontorsmiljö, Web-hotell, backup system etc. Y2K projekt.
Projekt för att öka säkerheten i verksamheten genom att införa dubbla datorrum baserat på SAN, SAN-nätverk, och Fiber Channel, spegling av fiber optisk RAID-diskenheterna och hög tillgänglighet programvaran Veritas Cluster Server.

1997 08 – 1998 01  Amugruppen
Delprojektledning i upprättandet av ett system för utbildning förvaltning