Tjänster

Våra tjänster spänner över allt från att tillhandahålla konsulten som hjälper till i projektet  till att säkra hela  IT-projektet. Vi tar ansvar för hela projektets livscykel. Det viktigaste att leverera verkligt affärsvärde till dig som kund!

 

Konsultation  Projektledning / Programledning

Vill du få kontroll på dina utvecklingskostnader, minska risk och samtidigt öka dina möjligheter att fokusera på kärnverksamheten?
Främsta rådet är att anlita en expert på att leverera IT-projekt!
Börja med att engagera en erfaren projektledare som arbetar lokalt på plats och säkerställer att utvecklingsinsatsen hela tiden är i linje med uppsatta affärsmål. Som arbetar med etablerade processer och ”best practices”, alltid med full transparens där ni som kund har insyn i det dagliga arbetet.  Metoder som bygger på snabba leveranser och fokus på affärsvärde. Leverans med kvalitét.  T/M eller fastprismodell.

projektledning projektledning

 Välkommen till mig och min vardag

Mina tjänster MED FOKUS PÅ IT:

  • Projektledning, i större eller mindre utvecklingsprojekt
  • Programledning och förändringsledning
  • Implementera nya rutiner, riktlinjer och verktyg
  • Infrastruktur- och utrullningsprojekt
  • Projektplanering och projektadministration
  • Utredningar och strategier
  • Coacha chefer / ledare / medarbetare
  • Bollplank och stöd till projektledare
  • Konflikthantering

Utredningar

För utredningar om IT finns erfaren konsult med branscherfarenhet och ett starkt leveransfokus. Och en pragmatisk inställning till IT och IT-projekt med en rak och öppen dialog och att söka enkla lösningar. Målet är alltid viktigare än vägen dit och vi fattar tillsammans rationella beslut med syfte att komma framåt.
Min strävan är mot OTACE, dvs att överträffa kundens förväntningar.

Förändringsledning / Change Management

Alla projekt innebär ett mått av förändring för organisationen i form av nya metoder och arbetssätt.
För att säkerställa att projektnyttan blir som förväntat, tillhandahåller vi en speciell resurs som en förstärkning av ditt projektet. Uppgiften är att medverka genom hela projekttiden med att kommunicera med brukare och följa upp upplevelsen av projektet i syfte att skapa acceptans för förändringen. Och att efter avslutat projekt genomföra regelbundna granskningar för att mäta projekteffektmålen.