Vill du nå högre höjder? Din tillväxtresa startar här!
 

Hur går dina funderingar runt detta? Nöjd och lönsam eller orolig för kommande utmaningar? Både och? Vilken är rätt väga att ta? Vad kan tillväxt betyda för ditt företag? Vad är din egen tillväxtvärk?

1000 frågor om tillväxt och ingen tidigare erfarenhet. Ingen till hands för att bolla problemet med.

För att växa, då måste man ha tur, eller hur?

Fast alla som lyckas framgångsrikt kan ju inte ha bara haft tur. Fråga några företagare, så får du säkert höra fantastiska historier. Oftast kommer det dock fram att resan varit både krokväg och berg-och-dal-bana. Med målet i horisonten.  Tur? Jovisst, men det har också funnits vilja och hårt arbete. Det märkliga är att ju mer man har jobbat och ansträngt sig ju mer tur har man haft. Hänger det ihop på något sätt?

Vad säger de som redan gjort resan?

Vi har lyssnat på vad några företagare säger om vad de anser vara viktigt i en tillväxtresa och som har vågat ta nästa steg och lyckats. Många faktorer har påverkat. Naturligtvis har drivkraft, engagemang, envishet, uthållighet, långsiktighet funnits med i bilden.

Men även andra faktorer som påverkat, varav ett axplock här: – Att man hade fokus på sitt kärnområde. – Tog fram en strategi för att hantera problemlösning. – Hade tydlig nisch och profilering. – Vågade satsa och visa att man tror sin idé. – Vågade ta en risk. – Kunde tänka stort, skalbart och globalt redan från början. – Ville förbättra och förändra. – Sökte bra partners och samarbete. – Anställde personal som brinner för ämnet. – Involverade personal från början. – Att låta personalen växa med genom delaktighet och ansvar.

Varje dag är en utmaning, det känner alla som driver företag av. Missar man möjligheter finns konkurrenten där, kommer man inte med nya idéer och innovationer blir man efter, tar man inte chansen när den kommer så passerar den… till någon annan. Och allt när man har som mest att göra, med de dagliga uppgifterna: sälja, producera, leverera, fakturera… När ska man få tid, och när ska man våga. Och hur?

Låt oss måla upp ett tänkt scenario!

Du har passerat den första fasen i företagandet, du har kommit igång! Du har med passion för din idé skapat en produkt eller tjänst. Du har upptäckt en trend eller identifierat ett problem och hittat lösningen. Du har nått dina första kunder, som du nu ser som kundfokus. Det har varit ett hårt arbete där du har varit beredd att hoppa in och göra allt själv. Du har kanske etablerat samarbete med andra eller anställt några medarbetare. Tron på idén har gjort att dig uthållig och verksamheten har börjat rulla på.

Dags att fundera på framtiden, affärsplanen, ekonomin, arbetssituationen osv. Men du har klarat av den första fasen, att komma igång – startat eget – och det är värt en klapp på axeln. Sverige behöver dig.

Nästa fas på resan heter Tillväxt.

Du har lagt grunden. Och du har insett att det finns möjlighet att låta produkten eller tjänsten erövra nya marknader, geografiskt, utomlands eller genom att omforma produkten eller lägga till nya. Eller skapa nya marknader, där dina konkurrenter inte finns – ännu. Du måste rita om kartan, analysera verksamheten, skapa en ny målbild och vision, tänka i nya banor.

Du har till och med insett att i dagens allt snabbare affärsklimat har det blivit det en livsnödvändighet att växa.

Detta kommer att innebära förändringar. Mer personal, kanske mer finansiering, ny kompetens, omorganisation, nya krav på dig som ledare. Men också nya möjligheter och vinstnivåer och en säkrare framtid för ditt företag.

Många företagsledare vittnar om att lyftet kom när man började samarbeta med mentorer och rådgivare med erfarenhet från egna tillväxtresor och att det varit en bra grund och avstamp för den positiva utvecklingen.  Förutom passion, vilja och våga, kunskap om affären. Enkelt uttryckt tillväxtambition. Dessutom får man ett högre tryck med någon som ”pushar en framåt”, som Anna, en av de företagare som vi intervjuat, påtalar.

Samarbete med andra parter kan ta sig många uttryck.

Idag finns det ett stort antal aktörer om engagerar sig i olika typer av hjälp, support och rådgivning till mindre och medelstora företag i deras tillväxtambitioner. En rad nätverk existerar med både intressanta seminarier och givande träffar, där man träffar andra i samma situation och folk med erfarenhet som kan råda. Ett utbyte av erfarenheter och möjlighet att knyta nya kontakter.

En bra start för att kicka igång tillväxtresan är att tillsätta en advisory board som kan ge råd om tillämpliga metoder och även kan ta fram ett NU-läge, ett NY-läge och en strategi och sedan följa företaget på resan som stöd och bollplank. En väl beprövad process – som fungerar.

Var hittar jag rätt stöd?

Genom offentliga organisationer, som exempelvis Tillväxtverket, ALMI och Vinnova, kan du som företagare ansöka om hjälp. Alla dessa har i uppdrag av Staten att bidra med både affärsmässigt och ekonomiskt stöd (t.ex via EU-program). Dessutom finns s.k inkubatorer, företrädesvis med viss anknytning till universitet och lärocenter (science parks) runt om i landet, med verksamhet som finansiärer eller delägare i start-up-bolag, men även för företag som kommit en bit på väg.

Tillväxtverket driver idag ett antal program där syftet är att ta fram nya verktyg som kan användas för att hjälpa små företag att växa på olika sätt, för att kunna bli mer strategiska i sitt tänk och mer framtidsinriktade. Det behöver ju inte göras komplicerat, med rätt inställning är det faktiskt ganska enkelt.

Inte att förglömma många konsulter med erfarna ledare som har gedigen erfarenhet och har gjort tillväxtresan själv och som kan ge rådgivning och se till att inte just du fastnar i de fällor som kan finnas på vägen. Och som kan ge tips hur du idag sprider ditt budskap, genom dina åsikter på sociala medier, via dina kunders kunder, genom story-telling och delight. Sätten är många och nya.

Det finns en väg framåt. Din resa kan börja idag! Ta gärna kontakt med "Senior Advisers" och "Företagarna Stockholm" om du har frågor eller behöver hjälp med kontakter. 

(Bra tips: googla på Företagarna Tillväxtvärk, hitta en video som berättar mer)


 

Kommentera gärna: